Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Fritz Christian Mack

1837 - 1876

Ishavsskipper fra Tromsø, var i 1870-årene med å finne nye fangstområder rundt Novaja Zemlja.

I 1871 fulgte Mack med skonnerten «Nordstjernen» en del av Golfstrømmen og nådde 81 østlig lengde. Macks observasjoner på denne turen var av stor betydning for forståelsen av vannmassene i det østlige Barentshav. Funn av norske fiskekavler, store bønner fra Inida og pimpstein fra Island, på det som senere ble hetende Golfstrømøyene, slo fast at Golfstrømmen gjorde seg gjeldende på disse breddegrader. 12.sept nådde han 75˚ 25' nordlig bredde og 82˚30' østlig lengde (ifølge Petermanns Mitteilungen 81˚11' lengde) og lenger øst enn noen tidligere.

Oppkallelser
Mackøya (78° 50' N 21° 00' E) En av de sørligste øyene av Rønnbeckøyane i Hinlopenstredet.

Litteratur:
Folk, fangst og ferder (Gunnar Isachsen)
Stedsnavn på Svalbard (Norsk Polarinstitutt)
Ottar nr 191, 1992, s. 27.