Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Skolesiden

Kunnskapsbasen er en side med ressurser for lærere, elever og andre interesserte.Faktaark Norsk Polarinstitutt

Polarinstituttet har en oppdatert samling korte og konsise faktaark på de fleste tema som berører deres virksomhet.

Les mer

Quiz og kryssord

Her kan du teste kunnskapene dine i quizer eller kryssord. Quizene har forskjellige temaer og henter 8 vilkårlige spørsmål fra databasen, så du kan prøve flere ganger!

Les mer

Temakart

Her finner du kart som viser fangstområder, maritim jurisdisjon, sektorkrav, havdybde, definisjoner av grenser etc.

Les mer
  Kunnskapsmål etter 10.klasse

Her finner du eksempler fra polarhistorie knyttet til utvalgte kunnskapsmål for 10.klasse i fagene historie, geografi og samfunnskunnskap.

  Kunnskapsmål etter 1. og 2. VGS

Her finner du eksempler fra polarhistorie knyttet til utvalgte kunnskapsmål for 1. og 2. klasse i videregående skole i fagene historie, geografi og samfunnskunnskap.

  Kunnskapsmål etter 3. VGS

Her finner du eksempler fra polarhistorie knyttet til utvalgte kunnskapsmål for 3. klasse i videregående skole i fagene historie, geografi og samfunnskunnskap.

  Polarlitteratur

Oversikt over norsk polarlitteratur. Fra Ottar til Oluf. Artikler om nordnorsk litteratur. Av Nils Magne Knutsen. Utgitt 1991.

Klasseromsplakater

GRID Arendal har laget i fem klasseromsplakater som fritt kan lastes ned og skrive ut. Plakatene er informative, pedagogiske og rikt illustrerte om polare temaer.

Les mer