Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Kilder

  Sverdrups dagbøker

Harald Ulrik Sverdrup 1888–1957. Oseanograf, meteorolog, og polarforsker. Scannede dagbøker fra bl. annet Maudekspedisjonen, Nautilus-ferden, NSBX-ekspedisjonen og ekspedisjon til Svalbard.

Dagbok Spitsbergen 21. februar 1922-13. juni 1922 / Harald Simonsen

Avskrift av dagbok. Omhandler Harald Simonsen, Torgeir Nøkleby, Hvordan menn dør. Dagbok 165 hos Norsk Polarinstitutt.

  Roald Amundsens «Slædedagbok for turen til Sydpolen»

Roald Amundsens nedtegnelser fra turen til Sørpolen. Originalen finnes på Nasjonalbiblioteket i Oslo, Ms.8° 1249, Roald Amundsen: «Slædedagbok for turen til Sydpolen». 1 notisbok, skinnb. Trykt pag. 1-200, dagboknedtegnelser pag. 1-125. Notis fra K.P. [Kristian Prestrud] innlimt s. 127

Dagbog for Nicolai Hanson ombord i «Southern Cross» paa dens Antarktiske ekspedition begyndt Aug. 1898 / Nicolai Hanson

Avskrift av dagbok. Omhandler Nicolai Hanson, Carsten E.Borchgrevink, Southern Cross. «British Antarctic Expedition» med Colin Archer barken «Pollux», omdøpt til «Southern Cross». Av mannskapet på 19 var stuerten svensk og resten norske. Sju nordmenn, derav to samer, samt tre engelskmenn overvintret på Cape Adare.

Optegnelser af «Jasons»s reise i Sydishavet 1893-94 / Carl Anton Larsen

C.A. Larsen med «Jason» på leting etter nye hvalfangstfelter i Antarktis.

Gråhuken 1872-73 / Johan Mattilas Johannesen

Dagbok fra Gråhuken 1872-73 ført av Johan Mattilas Johannesen.

Dagbok fra overvintringen på Østgrønland 1929-31 / Hallvard Devold

Avskrift av dagbok. Omhandler: Hallvard Devold, Arnulf Gislevold, John Giæver, Søren Richter, Eiliv Herdal, Thor Halle, Ingvald Strøm, Otto Johnsen, Olaf Kjelbotn, Sverre J. Sørensen, Veslekari.

Dagbok fra Hoel-Staxruds Expedition 1912 / Bjarne Mamen

Avskrift av dagbok. Omhandler Bjarne Mamen, Adolf Hoel, Arve Staxrud, Alfred Koller, Jacob Ellingsen, Gunnar Watnelie.

Dagbok for August Stenersen og Einar Rotvold, Tromsø : Treurenberg Bay fra 1.januar - 7.juni 1913 : Schröder-Stranz-ekspedisjonen 1912-13 / Einar Rotvold

Avskrift av dagbok. Omhandler Einar Rotvold, August Stenersen, Julius Jensen, Jørgen Jensen, Knut Stave, Herbert Schröder-Stranz.

Dagbog ført paa overvintringen med Floren af Brandal Severin Liavaags ekspedisjon 1908-1909 / Adolf Brandal

Avskrift av dagbok. Severin Liavaags fangstekspedisjon til Nordøstgrønland med "Floren" fra Ålesund. De syv deltakerne bygde to hytter på 71°30' N. Liavaag og Johan A. Hareide druknet under isbjørnjakt 12. mai 1909.

Dagbog for Paul Bjørvig paa Spidsbergen ved Vellmans stasjon Virgo Bai Danskøen. : den anden overvintring paa danskøen / Paul Bjørvig

Omhandler Walter Wellmann, Paul Bjørvig og Knut Jonsen. Fra overvintringen på Wellmanns ekspedisjon 1908-09. Bjørvig forteller om ulykken der kameraten Knut Jonsen omkommer i isen.

Stile tanker om vinteren 1908-09 paa Spidtsbergen / Paul Bjørvig

Forteller om kompisen Knut Jonsen som omkom da han gikk gjennom isen.

Bjorvig - Mine barndoms minde

Utdrag av dagbok som omhandler "Mine barndomsminder".

Hansine Hansen

Dagbok for Hansine Hansen ført i London, for oppholdet på Svalbard 1929-30.

Nicolai Hansons dagbok

Dagbog for Nicolai Hanson ombord i "Southern Cross" paa dens Antarktiske ekspedition begyndt Aug. 1898.

Fast i isen i Sydishavet / Paul Bjørvig

Fra oppholdet på Gauss-ekspedisjonen 1902-03 i Sydishavet.

Opplevelser i Nord og Sydishavet / Paul Bjørvig

Utdrag fra Bjørvigs dagbok som omhandler oppholdet på Frans Josef land 1898-99 under Wellmanns ekspedisjone. Bjørvig forteller om episoden der Bernt Bentsen omkommer.

Georg Bjørnnes dagbok fra overvintringen i Widebay 1921-22

Avskrift av dagbok for Georg Bjørnnes fra overvintringen i Widebay 1921-22. Bjørnnes har skrevet to seksjoner på samisk slik at to av de andre fangstmennene ikke skal se hva han har skrevet om dem. Vedlagt finnes også en oversettelse av de samiske tekstene.

Erling Christiansens dagbok

Erling Christiansen deltok på mange ekspedisjoner. Han skrev dagbok fra disse turene. Her kan det stå mange ting om forskjellige saker. Dagboken er scannet og presenteres her i sin helhet.