Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Prosjekteiere

Dette nettstedet har blitt til gjennom et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, Troms Fylkeskommune og Universitetet i Tromsø. Sammen hadde prosjekteierne mye polarhistorisk materiale som de ville formidle til allmennheten, og polarhistorie.no er resultatet. Nettstedet ble lansert i mai 2008.Prosjektet fikk tilskudd fra ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Dette var en av de største satsningene til ABM-utvikling mhp. utvikling av digitale kunnskapsbaser. ABM-utvikling ble en del av Norsk kulturråd fra 1.1.2011.


Styringsgruppe og prosjektadministrasjon
 
Styringsgruppe:
Ellen Østgård, leder
Einar-Arne Drivenes, medlem styringsgruppe
Gunn Sissel Jaklin, medlem styringsgruppe og ansvarlig redaktør

Prosjektadministrasjon:

Stian Bones, prosjektleder og redaktør 2006-2009
Janne Schreuder, prosjektmedarbeider 2007-2008
Ann Kristin Balto, prosjektmedarbeider foto