Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Vestisen

Også kalt Vesterisen. Fangstfelt utenfor Østgrønland, mellom Island og Svalbard.

Tradisjonelt viktig selfangstfelt, særlig området rundt Jan Mayen hvor grønlandssel og klappmyss yngler i stort antall i mars-april. Omkring 20.mars kaster selen sine unger, fangst av gråsel og voksne dyr kunne så fortsette helt ut i juni.

Fangsten utgjorde i årene 1930-1934 390.445 dyr og i tiden 1935-1939 433.789 dyr. Det deltok fra 32 til 61 norske skuter pr. år i denne fangsten.

Isforholdene er forskjellige fra år til år. Fangstfeltet var mer risikofylt enn Østisen, det var ustabile værforhold med kraftige stormer, hyppig tåke og snøbyger og det ubebodde Øst-Grønland ga ingen løfter om redning.

Et års fangst i Vestisen tilsvarte samlet fangst i Østisen over 10 år.

Fangsten ble ofte kombinert med klappmyssfangst i Grønlandsstredet som startet senere.

Kilder:
Jakobsen, Anton; Litt om selfangsten og dens framtid, Polarboken 1949
Sellæg, Johs; Selfangstnæringen, Polarboken 1958
Store Norske Leksikon
Christensen, Olav; Fra selfangstskuter til vitenskapelige ekspedisjoner : Svend Foyn og ishavsekspansjonen fra Sør-Norge.