Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Historiske kart

  Rutene til Amundsen, Scott og Shackleton

Rutene til Amundsen, Scott og Shackleton. Tryggve Gran: Hvor sydlyset flammer

  Gjøa gjennom Nordvestpassasjen

Amundsen:The northwest passage Vol 2. Gjoa - King Haakon VII coast

  Nordhavsekspedisjonen. Kart fra generalberetningen.

Kart fra den norske Nordhavsekspedisjonen 1876-78. Vøringens rute.

  Den norske Nordhavs-ekspedisjonen 1876-78

Den norske Nordhavs-ekspedisjonen 1876-78. Kart fra fiskeridirektoratets bibliotek.

  Astrup Grønland

Eivind Astrup; Blandt nordpolens naboer, 1896.

  Svalbard

Oversiktskart over Svalbard.

  Spitsbergen 1871

Petermanns Geographische Mitteilungen 1872. Etter tegnigner fra Smith, Ulve og Torkildsen (egentlig Johannesen).

  Spitsbergen 1872 (Smith & Ulve)

Petermanns Geographische Mitteilungen 1872

  Arktis grenser

Kart over Arktis som viser ulike definisjoner av Arktis.

  Oversikt Arktis

Oversiktskart over Arktis.

  Oversikt Antarktis

Oversiktskart over Antarktis.

  Arktis jurisdiksjon

Kart som viser den maritime jurisdiksjonen i Arktis (fiskerigrenser, sektorlinje, midtlinje, Gråsonen, Smutthullet, Smutthav etc.

  Antarktis krav

Kart over Antarktis som viser de ulike lands sektorkrav.

  Fangstfelt

Viser fangstområdene Vestisen, Østisen, Nordisen og Kvitsjøen for ishavsfangst.

  Uutforskede områder 1900 Antarktis

Ymer 20 1900 s. 378-380

  Uutforskede områder 1900 Arktis

Ymer 20 1900 s. 378-380

  Svensk-Norske Expedisjonen 1931

Svensk-norska expeditionen sommaren 1931. Norska konceptkartan år 1929 över Nordostlandet och närmast omgivande farvatten. Västkusten enligt G.De Geer. Den heldragna linjen över inlandet markerar slädfärden. De romerska sifforna markera lägerplatserna; I utmärker Quests läge vid slädfärdens start den 2 juli. Ymer 52 1932 s. 19

  Svensk-norske expedisjonen 1931

Quests fërd med den svensk-norska expeditionen sommaren 1931. Ymer 52 1932 s. 2

  Sverdrup 1898-1902

Ymer 22 1902 s. 530

  Norvegia 1931

Norvegia-ekspedisjonen 1930-31. Rute og oseanografiske stasjoner. Norsk Geografisk Tidsskrift 1930-31, side 353.

  Norske skippere

Petermanns Geographische Mitteilungen 1879

  Norske skippere i Karahavet 1870

Petermanns Geographische Mitteilungen 1871. Norske skippere i Karahavet 1870

  Novaja Zemlja 1871

Etter Mack, Dörma, Carlsen m.fl. Petermanns Geographische Mitteilungen 1871.

  Nansen over Gronland

Petermanns Geographische Mitteilungen.

  Norvegia 1930-31

Norwegian explorations in the Antarctic, 1930-1931 / Gunnar Isachsen.

  Lars Christensens ekspedisjons-ruter

Norsk Geografisk Tidsskrift 1936-37.

  Maud 1918-25

Ymer 46 1926 s. 2.

  Kong Karls Land ( Mohn 1872 )

Kung Karls land efter MOHN 1872. Ymer 19 1899 s 4.

  Kong Karls Land 1889

Kong Karls Land efter Hemming Andreassens Iakttagelser i 1889 ved Karl Pettersen. Ymer 1889

  Gjøa gjennom Nordvestpassasjen

Route of the Gjoa trough the north west passage. Fra Amundsens bok: The northwest passage Vol 1.

  Johannessen 1877

Ymer 7 1877 s. 179-180

  Johannessen 1884

Ymer 4 1884 s. 233

  Fram I (Petermann)

Petermanns Geographische Mitteilungen 1896

  Fram I

Nansens framferd over Polhavet. Fra Norsk Geografisk Selskap.

  Fram I (Ymer)

Ymer 16 1896 s. 195

  Den norske nordhavsekspedisjon 1878

Den norske nordhavsekspedisjon 1878. Henrik Mohn. Kart over Jan Mayen. Petermanns Geographische Mitteilungen 1878.

  Ensomheten 1879

Petermanns Geographische Mitteilungen 1879. Oppdagelsen av øya Ensomheten. Johannessen.

  Johannessens rute i Karahavet

Petermanns Geographische Mitteilungen 1870.

  Astrup - Melville Bukt 1894

Norsk Geografisk Selskaabs aabog VI 1895-1896. Skitse af Melville bugten, ved Eivind Astrup, april 1894

  Borchgrevink 1900

Petermanns Geographische Mitteilungen 1900

  Bellsund og Isfjorden 1910

Gunnar Holmsen. Petermanns Geographische Mitteilungen 1910.

  Spitzbergen 1820 Scoresby.

An account of the Arctic regions : with a history and description of the northern whale-fishery / by W. Scoresby jun.

  Barentsz-kartet

Willem Barentsz

  Barentsz kart-Novaja Semlja

Barentsz kart over Novaja Semlja.

  Nova Zembla

Willem Barentsz

  Mercators Europakart 1595

Garard Mercator

  Moskenes Carta Marina

Olaus Magnus