Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1872-73:
Det vanskelige isåret 1872 ga tre ufrivillige og dramatiske overvintringer: to på Spitsbergen (Svenskehuset ved Kap Thordsen og Gråhuken) og en på Novaja Zemlja.

 

Fire Tromsøskuter går seg fast i isen ved isfjorden på Svalbard. Mannskapet skiller lag. De fleste, 37 mann, velger å bli om bord. De berger seg da en storm bryter opp isen etter mange uker.

Svenskehuset ved Kapp Thordsen
Langt verre går det med de 17 som valgte å ta seg fram til Svenskehuset på Kapp Thordsen, et hus etter en svensk ekspedisjon i Isfjorden. De fant mat og utstyr, men dør en etter en antakelig av skjørbuk eller blyforgiftning. Inntil de døde hadde de foretatt regelmessige meteorologiske obserbasjoner, som er bearbeidet av Det norske meteorologiske Institutt.

Gråhuken
Ille går det også med to som har valgt å bli i Gråhuken. Johan Matillas Johannesen og kokken Gabriel Anderssen døde på Gråhuken. Det ble sendt ut to redningsekspedisjoner ved juletider, først med "Albert", så med "Isbjørnen" som ikke nådde fram pga is. Først neste sommer nådde Fritz Mack fram til hyttene i Isfjorden.

Tobiesen på Novaja Zemlja
Sivert Tobiesen på hvalrossfangst til Novaja Zemlja med "Freya", stengt inne i isen og måtte overvintre ved nordvestspissen. 7 av mannskapet forlot fartøyet for å forsøke å nå andre fartøyer eller samojeder. De tilbragte vinteren hos noen samojeder og neste sommer kom 6 av de 7 velberget til Norge. Tobiesen, sønnen Jakob Johan, kokken og bestmannen ble igjen. De ville ikke risikere en båttur så sent på året, og innrettet seg et seiltak over dekket. Tobiesen og sønnen døde i løpet av vinteren, mens de andre to som overvintret sammen med den overlevde.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.
Hans Furfjords dagbok (Arktisk dagbok s. 35)
Ny illustreret Tidende nr. 9, 27.02.1881.
Nordlys 12.02.1999. Spitsbergen - Norge, med et kart, av Gunnar Isachsen s.20.
Ottar nr 191, 1992, s. 27.
Polarboken 1971-72 s. 37-60.