Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Film

Filene streames i wmv-format og du må ha en mediaspiller for å se dem. En del av klippene har lyd.

Du kan laste ned Windows Media Player gratis herfra.

Bruker du Mac, anbefaler vi VLC mediaspiller (gratis nedlastning herfra).

 

  Hvalkokeri (NP)

Film som viser hvalspekk om bord på dekket til et hvalkokeri i Sørishavet. Klipp fra Lars Christensens Norvegia ekspedisjon til Antarktis 1930-31. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  Roald Amundsens Sydpolekspedisjon 1910-12

Filmtrailer for den nyrestaurerte DVD-utgivelsen om Roald Amundsens Sydpolekspedisjon 1910-12. Fra Norsk filminstitutt.

  Wanny Woldstad

Wanny Woldstad var Tromsøs første kvinnelige drosjesjåfør, og hun ble den første kvinnelige fangstmannen på Svalbard i 1932. I fem sesonger lå hun på fangst i Hornsund sammen med fangstmann Anders Sæterdal. Fra NRK-serien Den norske polarhistorien.

  Nansen og Johansen mot Nordpolen

Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansens forsøk på å nå Nordpolen på ski fra Fram i 1895. Fra NRK-seien Den norske polarhistorien.

  De første mennesker på Sørpolen

Helmer Hanssen beskriver de siste kilometrene inn til polpunktet og hvordan han legger til rette for at Amundsen skal bli det første mennesket til å nå Sørpolen. Fra NRK-serien Den norske polarhistorien.

  Henry Rudi

Henry Rudi er en legendarisk fangstmann med 27 overvintringer bak seg på Spitsbergen, Hopen, Jan Mayen, og Grønland mellom 1907 og 1947. Fra NRK-serien Den norske polarhistorien.

  Amundsen legger kursen sørover

Alle trodde Roald Amundsen skulle til Nordpolen med Fram i 1910, men i all hemmelighet planla han i stedet å sette kursen mot Sørpolen. Fra NRK-serien Den norske polarhistorien.

  C. A. Larsen og skipet Antarctic forliser

Carl Anton Larsen var kaptein på skipet Antarctic som ble ødelagt av isen i Antarktis i 1903. Larsen og mannskapet greide å ta seg til Paulet Island der de overvintret. Fra NRK-serien Den norske polarhistorien.

  Nansen og Johansens retur fra Nordpolforsøket

Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansens blodslit i isen fram til de endelig når Frans Josef Land, der de må overvintre under kummerlige forhold. Fra NRK-serien Den norske polarhistorien.

  Nansens plan om skiekspedisjon over Grønland

Fridtjof Nansen fikk i 1883 ideen om en skiekspedisjon tvers over Grønland, fra øst til vest, noe ingen hadde klart tidligere. Fra NRK-serien Den norske polarhistorien.

  Carsten Borchgrevink

Carsten Borchgrevink ble den første overvintrer i Antarktis, på kapp Adare i 1899. Han var også en av de første til å offisielt sette sin fot på det Antarktiske fastland fire år tidligere. Fra NRK-serien Den norske polarhistorien.

  Den norske Nordhavsekspedisjonen

Fra 1874 til 1876 kartla Henrik Mohn og Georg Ossian Sars hele det såkalte Nordhavet - som etter ekspedisjonen ble omdøpt til Norskehavet. Resultatet var en rekke vitenskapelige milepæler innen oseanografi, meteorologi og marinbiologi. Fra NRK-serien Den norske polarhistorien.

  Maudheim-ekspedisjonen (privat film)

Den norsk-britisk-svenske Antarktis-ekspedisjonen (NBSX, NBSAE eller Maudheimekspedisjonen), organisert av Norsk Polarinstitutt og ledet av John Giæver, med «Norsel», kaptein Guttorm Jakobsen. Basen «Maudheim» etablert på 71° 3' s.br. , 10° 56' v.l. i Dronning Maud Land februar 1950. Den første virkelige internasjonale vitenskapelige ekspedisjon til Antarktis. Geofysikk, geologi og kartlegging med hundespann og fly ble utført.

  Norway Station (NP)

Den Norske Antarktisekspedisjon 1956-60. Fartøyene Polarbjørn og Polarsirkel frakter ekspedisjonmedlemmer og utstyr til Antarktis. Stasjonen Norway Station blir bygd 35 km fra iskanten. Geologisk ekspedisjon til Fimbulheimen. Vitenskapelige undersøkelser på stasjonen. Sommeren 1958/59 kom to Otterfly med folk fra luftforsvaret som foretok flykartlegging. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  London (NP)

Det etterlatte gruvesamfunnet London i Kongsfjorden på Svalbard. Filmet at Alf Hjorth-Moritzsen i 1953. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  Den første flyferd fra Alaska til Svalbard 1928 (NP)

I april 1928 foretok eventyreren Sir Hubert Wilkins sammen med flygeren Ben Eielson den første flygning over Polhavet fra øst mot vest. Startsted var Point Barrow i Alaska, de krysset Polhavet og landet på Grønfjorden på Svalbard. Målet med ferden var å se om det fantes land i området mellom Alaska og Nordpolen. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  Norvegia - skuddet går (NP)

Fra Norvegia-ekspedisjonen 1930-31. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv

  Norway Station - hvalfangst (NP)

Hvalfangst på Sør-Georgia 1956. Husvik på Sør-Georgia hvor det var en landbasert hvalfangststasjon. Store hvalkadavere blir slept opp på flenseplanet og flenset. Spekk sendes til koking. Den Norske Antarktisekspedisjon 1956-60. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  Selfangst (NP)

Fangst av Ringsel i fjord på Svalbard. Filmet at Alf Hjorth-Moritzsen i 1953. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  Telegrafen (NP)

På Posthuset i Ny-Ålesund får man sendt telegrammer. Filmet av Alf Hjorth-Moritzsen i 1953. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  Norvegia - dåp (NP)

Kong Neptun døper førstereisgutter om bord på fartøyet Norvegia. Klipp fra Lars Christensens Norvegia ekspedisjon til Antarktis 1930-31. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv

  Norvegia-flensing (NP)

Fra Norvegia-ekspedisjonen 1930-31. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  De norske Svalbardekspedisjoner 1914 (NP)

Hoel-Staxruds Spitsbergenexpedition 1914. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  Den norske polarhistorien - Starten (NRK)

Nå kommer TV-serien som forteller historien om polarnasjonen Norge. Dette er første gang noe slikt er samlet i en dokumentarserie. Serien tar for seg det store bildet, og ikke bare de velkjente historiene om Nansen over polhavet og Amundsen til Sørpolen. Serien går over seks episoder, og Videomaker og NRK har brukt hele to år på produksjonen av serien.

  Den norske polarhistorien - Intro (NRK)

Nå kommer TV-serien som forteller historien om polarnasjonen Norge. Dette er første gang noe slikt er samlet i en dokumentarserie. Serien tar for seg det store bildet, og ikke bare de velkjente historiene om Nansen over polhavet og Amundsen til Sørpolen. Serien går over seks episoder, og Videomaker og NRK har brukt hele to år på produksjonen av serien.

  Amundsenhuset

Amundsenhuset i Ny-Ålesund på Svalbard. Viser de opprinnelige veggmaleriene i Amundsenhuset. Filmet at Alf Hjorth-Moritzsen på 1953. Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv.

  Dyreliv på Svalbard (NP)

Dr Løvenskiolds fuglefilm fra 1952 viser forskjellige fuglearter på Svalbard: lomvi, krykkje, tyvjo, blåmåke, alkekonge i tillegg til fjellrev (polarrev). Film fra Norsk Polarinstitutts filmarkiv (med lyd).