Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1869:
Edvard Holm Johnannessens ekspedisjon med «Nordland» gjennom Karahavet viste at området kunne være isfritt.

Sammen med Elling Carlsens og John Pallisers ekspedisjon samme år var dette av stor betydning for senere fangstmenn, handelsmenn og oppdagelsesreisende. Mange skippere utnyttet nyheten om det åpne Karahavet til omfattende fangstekspedisjon i området., bla. Fritz E. Mack på «Polarstjernen», Erik A. Ulve med «Samson», P. Quale med «Johanna Maria»

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
Arctic Encyclopedia
Hoel, Adolf, 1944: Nord-norske fangstfolk som geografiske oppdagere og forskere i de arktiske egne s. 15