Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Arve Staxrud (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Arve Staxrud

1881 - 1933

Norsk offiser og pionér i det norske utforskningsarbeidet på Svalbard. Deltok som topograf i flere ekspedisjoner til Spitsbergen 1906-20, og ledet 1913 unnsetningsekspedisjon til Nordaustlandet etter den tyske Schröder-Stranz-ekspedisjonen.

Arve Staxrud ble født 06.09.1881. Han fullførte krigsskolen som bestemann i sitt kull og ble utnevnt til premiérløytnant. Arve avsluttet den Militære høiskole i 1905 og ble kaptein i 1911.

Interesse for landmåling
Allerede i den militære utdannelsestiden fattet Staxrud interesse for topografi og landmåling, og han arbeidet i Norges Geografiske Oppmåling (Nå Statens Kartverk) fra 1903 til 1905. Han dro for første gang til Spitsbergen som topograf i 1906 på Gunnar Isachens ekspedisjon, som var finansiert av fyrst Albert I av Monaco. Staxrud tilbragte i alt åtte somre på Spitsbergen (1906, 1910-1914, 1919,1920. I årene 1911, 1912 og 1914 ledet han disse ekspedisjonene med Adolf Hoel.)

Redningsaksjon fører til ny lov
Høsten 1911 ledet Staxrud en ekspedisjon til Spitsbergen for å hjelpe en gruppe fangstfolk som hadde reist opp i 1909. Mannen som hadde utrustet fangstekspedisjonen, Claus Andersen, hadde unnlatt å hente fangstfolket hjem i 1910. To deltakere hadde blitt tatt opp av en selfangstskute, mens tre døde. Staxrud tok fangsten med til Tromsø og mente at de etterlate hadde krav på den som erstatning. Rederne tok arrest i fangsten og gikk til sak mot Staxrud som svarte med kontrasøksmål. Saken gikk til høyesterett, og Claus Andersen fikk fangsten, men ble kjent skyldig i å ha utrustet ekspedisjonen med for lite brensel og for å ha forsømt sin plikt til å hente ekspedisjonen hjem. Han måtte dermed betale erstatning til de overlatte. Denne hendelsen resulterte etter initiativ fra Staxrud i lov av 6.august 1915 om  tilsyn med overvintringsekspedisjoner til arktiske egner. Den nye loven satte en stopper for tragedier der rederen ga for dårlig utrustning med mat, brensel o.l.

Schröder-Stranz-ekspedisjonen

Våren 1913 ledet Arve en ekspedisjon for å unnsette den tyske Schröder-Stranz ekspedisjonen, som var forulykket på nordspissen av Spitsbergen med skipet "Hertha". Ti tyskere og fem norske ishavsfolk skulle på en prøvetur til Spitsbergen som forberedelse for en utforskingsekspedisjon av Nordøstpassasjen. Staxrud foretok to sledeturer til Treurenburgfjorden hvor tyskernes skip lå innefrosset. Syv tyskere og en nordmann hadde alt dødd da Staxrud ankom, mens noen hadde kommet seg til Longyearbyen på egen hånd. Staxrud berget de som var igjen i skipet. Den tyske lederen for ekspedisjonen ble aldri funnet.

Grønlandssaken
Striden mellom Norge og Danmark om suvereniteten over Øst-Grønland var noe Staxrud var oppstatt av. Kaptein Staxrud hadde et annet synspunkt enn det offisielle norske standpunktet. Den internasjonale domstolen i Haag ga som kjent Danmark medhold i Grønlandssaken.

Arve Staxrud jobbet så som lærer ved Vestuppland Folkehøgskule i årene 1916-24. I 1924-30 var han lærer ved Brandbu middelskole samtidig som han skjøttet stillingen som gymnastikklærer ved Vestuppland Folkehøgskule.

Norsk Polarinstitutts arkiv:
Veddemål mellom Staxrud og Koller 1912. Dagbok.

Utmerkelser
1906 Ridder av den monogassiske St. Carls Orden
1913? Komturkorset Av 1.klasse av den saksiske Ernstiner-ordenen

Stedsnavn som er oppkalt etter Staxrud: Staxrudfonna (79°30'-12°), en stor isbre mellm Magdalenafjorden og Liefdefjorden, navnet gitt av G. Isachsen, og Staxrud Coast (79°40-13°, øst for Reinsdyrflya.

Litterære verker:
Résultats de l'expédition norvégienne au Spitsberg en 1914 (1914)
Die Expeditionen zur Rettung von Schröder-Stranz und seinen Begleitern (1914)
Résultats généraux de l'expédition norvégienne au Spitsberg <1911-1912> (1913)

Litteratur:
Adolf Hoel, Minneord, Norsk Geografisk Tidsskrift 1932-33 
Svalbard-forskerne Arve og Olav Staxrud, Brandbu'stikka nr. 11, 1.kv. 1988
Nøis, Daniel; Med kaptein Staxrud på leiting efter Schrøder-Stranz og hans folk, 1929