Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1906,1907:
Gunnar Isachsen ledet norske forsknings- og kartleggingsgrupper på Prins Albert av Monacos vitenskapelige ekspedisjoner til Svalbard. Dette ble opptakten til regelmessige norske vitenskapelige ekspedisjoner til Svalbard, som førte til dannelsen av Norges Svalbard - og Ishavsundersøkelser i 1928. Geolog Aldolf Hoel og botaniker Hanna Dieset (Resvoll-Holmsen) var blant deltakerne i 1907. I 1908 ble den første ekspedisjonen i ren norsk regi, ledet av Adolf Hoel, gjennomført.

Fyrsten var en ivrig oseanograf, og deltok selv i 1906-ekspedisjonen. Fra forskningsskipet «Princesse Alice» foretok ekspedisjonen topografiske og oseanografiske målinger, gjennomførte utforskning av breer, botaniske undersøkelser og innhentet grunnlag for å lage kart over et stort område av Arktis.

Gunnar Isachsen. Foto: Norsk Polarinstitutt
Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
Posten: 100 år i Arktis
http://www.arkivverket.no/webfelles/sato/arkivkataloger/Norsk_polarinstitutt.htm