Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Umberto Nobile – luftskipseksperten som vart polarhelt

The Amundsen – Ellsworth – Nobile – transpolar flight 1926

I 1925 trong Roald Amundsen eit luftskip etter den mislukka Nordpolsekspedisjonen med flya M 24 og M 25 det året. Han ville ha luftskip til ei ny ferd, slik at han kunne nå nordpolen som førstemann frå lufta. Amundsen tok kontakt med Nobile, fordi hans luftskip var mindre og billigare enn mange av dei andre skipa, og fordi Nobile hadde opparbeidd eit godt rykte for sine skip. Amundsen fekk luftskipet N-1 (Nobile-1), som under ein høgtideleg seremoni før avgang frå Roma vart døypt ”Norge”.

”The Amundsen-Ellsworth-Nobile-transpolar flight”, ofte kalla ”Norge”-ekspedisjonen kunne starte frå Roma den 10.april, og den 14.mai såg dei land i Teller, Alaska, etter ei strabasiøs ferd over Nordpolen. Nobile hadde ført N-1 frå Italia via England, Noreg, Tyskland, Russland, Finland og Svalbard. Der kom Amundsen ombord og fekk med seg siste del av ferda over Nordpolen til Alaska. Prestasjonen vekte store ovasjonar både nasjonalt og internasjonalt. I Italia vart Nobile tatt i mot som helt, og i Noreg førte prestasjonen til utnemning av Nobile som kommandør av 1.klasse av den kongelege St. Olavs Orden.