Banner forside, Norsk Polarhistorie

Opplevelser i Nord og Sydishavet / Paul Bjørvig

08.jpg

Dagbok 08 Bjørvik

Utdrag fra Bjørvigs dagbok som omhandler oppholdet på Frans Josef land 1898-99 under Wellmanns ekspedisjone. Bjørvig forteller om episoden der Bernt Bentsen omkommer.

Omhandler Walter Wellmann, Evelyn Briggs Baldwin, Emil Ellefsen, Olaf Ellefsen, Daniel Johansen, Bernt Bentsen, Johan Kjeldsen.  

Utdrag fra dagbok 008 hos Norsk Polarinstitutt.

008_Bjorvig.pdf  (PDF-fil)