Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Bjørn Staib (Personbilde)
Fotograf: Jan Delden, Norsk Polarinstitutts bildearkiv.

Bjørn O. Staib

1938 -


Polfarer, eventyrer, forfatter, siviløkonom, handelsmann


Bjørn Staib ble født i Oslo den 8.4.1938 og tok handelsskole i London. Etter å ha fullført utdannelsen jobbet han i en skipsmeglerforretning i Oslo, mens han la planer og startet forberedelsene for det han senere ville bli husket for – sine polare ekspedisjoner.


Staib arrangerte to ekspedisjoner i Arktis, den første på ski over Grønland i 1962. Staib og hans reisefølge Bjørn Reese ble dermed de første til å krysse Grønland i tilnærmet samme rute som Fridtjof Nansen hadde gjort 74 år tidligere. Ferden tok 31 døgn, og Staib og Reese innledet med dette en ny epoke av interesse for polare bragder.


Den andre ekspedisjonen var et forsøk på å nå Nordpolen i 1964. Denne gangen var det Nansen og Robert Peary som var idealet og Bjørn Staib ville også denne gangen følge sine helter mot Nordpolen, på samme vis som de hadde gjort, med hundespann og med samme type utstyr.  Ekspedisjonen nådde aldri målet, og måtte på 86 grader 31 minutter gi opp.


I Norge møtte Staib motstand mot sine ekspedisjoner. Mange kritikere mente  han burde holde seg hjemme i stedet for å dra på gutteturer i isødet. Kritikerne var sterkt representert i VG og Dagbladet hvor kritikerne kom tilbake til det uunngåelige spørsmålet – hva var vitsen? Det var i stor grad bare Aftenposten, som for øvrig også hadde sponset ekspedisjonen, som var positiv i sine uttalelser om Staibs prestasjoner i isødet. Det er påfallende at boken Staib ga ut etter forsøket om å nå Nordpolen, aldri kom ut på norsk. I utlandet var innstillingen annerledes, Royal Geographic Magazine i London ga Staib en fyldig omtale, det samme gjorde sponsor og støttespiller National Geographic Magazine.

 
Staib bosatte seg etter hvert på Nøtterø hvor han startet en trevarehandel med sin kone og fikk etter hvert fire barn.