Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Jørgen Stubberud

1883 - 1980

Deltaker på Amundsens Sydpolsekspedisjon 1910–12.

Jørgen Stubberud ble født 17. eller 19. april på Bekkensten ved Bundefjorden i 1883. Han arbeidet på farens eiendom Stubberud og drev etterhvert som tømmerhugger, gartner og gårdsbetyrer i Oppegård.

Stubberud ble engasjert med oppussingen av Amundsens Uranienborg på Svartskog i 1908, og i 1909 bygget han det lille overvintringshuset, som han senere satte opp igjen på Rossbarrieren, kjent som «Framheim».

Jørgen Stubberud deltok på Sydpolsekspedisjonen i 1910–12, men ble ikke med til selve polpunktet. Han foretok en sledeekspedisjon til Håkon Edvard den 7.s land med Prestrud og Johansen. Sledeturen varte i to måneder og var lang og strabasiøs, men utbyttelsesrik.

Han deltok også i byggingen av «Maud» i Asker. Deretter drev han med sagbruk og jobbet i Tollvesenet i 23 år til han nådde aldersgrensen for pensjon for offentlige tjenestemenn i 1953, da fortsatte han åtte år som vaktmann på Fred Olsen-båtene.

Utmerkelser:
1973 æresmedlem av Norsk Polarklubb

Kilde:
Polarboken 1979–80. Minneord