Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1928:
Wilkins og Eielson drar fra Alaska til Svalbard med fly (Australia).

I april 1928 foretok eventyreren Sir Hubert Wilkins sammen med flygeren Ben Eielson den første flygning over Polhavet fra øst mot vest. Startsted var Point Barrow i Alaska, de krysset Polhavet og landet på Grønfjorden på Svalbard. Målet med ferden var å se om det fantes land i området mellom Alaska og Nordpolen.

Foto: Norsk Polarinstitutt

Kilde:
Polarforskningens pionerer / av Bertrand Imbert s. 135-139
Sir Hubert Wilkins: The flight from Alaska to Spitsbergen, 1928, and the preliminary flights of 1926 and 1927. The Geographical Review, Vol XVIII, October 1928. No1.
Odd Arnesen: Roald Amundsen som han var