Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1918-25:
Roald Amundsens «Maud-ekspedisjon» seilte gjennom Nordøstpassasjen. Ekspedisjonen drev verken over Polhavet eller nådde nordpolen, som var Amundsens egentlige mål, men Sverdrup fikk samlet en mengde vitenskapelige data. Under siste del av ekspedisjonen gjorde Amundsen, sammen med Oscar Omdal, forsøk med fly fra Alaska. Roald Amundsen og Helmer Hanssen ble, med «Gjøa»-ekspedisjonen 1903-06 og «Maud»- ekspedisjonen, de første som hadde seilt rundt hele Arktis.

Roald Amundsens «Maud-ekspedisjon" seilte gjennom Nordøstpassasjen 1918-20, lå nord for Kapp Serdtse-Kamen ved Beringstrdet 1920-21 og drev rundt i isen nord for Øst-Sibir i 1922-25 under Oscar Wistings kommando.

Deltakerne under Amundsen på første del av eksedisjonen: H. U. Sverdrup som vitenskapelig leder, Oscar Wisting, Knut Sundbeck. Peter Tessem, Helmer Hanssen, Paul Knudsen, Martin Rønne, Emanuel Tønnesen og Genadij Olonkin, som mønstret på i Khabarovo.

Etter den første overvintringen gikk Tessem og Knudsen fra borde for å følge Taimyrkysten tilbake til Dickson. De kom aldri frem.

I 1920-21 var bare Sverdrup, Wisting og Olonkin om bord, foruten Amundsen. Enkelte Tsuktsjere ble hyret som hjelpemannskap.

Under Wisting 1922-25 var deltakerne: Sverdrup, Wisting, Olonkin, Karl Hansen, S. Syvertsen (døde 16.6.23), den svenske meteorologen Finn Malmgren og Odd Dahl. Tjuktsjeren Kakot var hjelpemannskap.

Ekspedisjonen drev verken over Polhavet eller nådde nordpolen, som var Amundsens egentlige mål, men Sverdrup fikk samlet en mengde vitenskapelige data. Under siste del av ekspedisjonen gjorde Amundsen, sammen med Oscar Omdal, forsøk med fly fra Alaska. Roald Amundsen og Helmer Hanssen ble, med «Gjøa»-ekspedisjonen 1903-06 og «Maud»- ekspedisjonen, de første som hadde seilt rundt hele Arktis.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie