Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1882-83:
Det første internasjonale polarår (IPY). 12 nasjoner deltok. Norske bidrag i Nord Norge - Bossekop v/ jordmagnetiker Aksel Steen og Kautokeino v/ Sophus Tromholt.

Det første internasjonale polarår (IPY). Det var den ørsterikske oppdageren Carl Weyprecht som fikk ideen. Han ble klar over at løsningen på mange fundamentale problemstillinger innen geofysikk og meteorologi sannsynligvis ville være å finne ved polene. Videre innså han at utforskning av disse områdene krevde internasjonalt samarbeid.

De 12 nasjonene som deltok, satte en ny standard for internasjonalt forskningssamarbeid.12 land deltok og 12 stasjoner i Arktis og 2 i Antarktis med meteorologisk og magnetiske målinger. Norske bidrag i Nord Norge ble - Bossekop v/ jordmagnetiker Aksel Steen og Kautokeino v/ Sophus Tromholt. En østerriksk-ungarsk ekspedisjon hadde sin forskningsstasjon på Jan Mayen.

Stasjonen i Bossekop

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
Th. Hesselberg, Polaråret, Norsk Geografisk Tidsskrift 1932-1933
www.polaryear.no
www.polarhistorie.no
Barr, Susan: Jan Mayen - Norges utpost i vest. Øyas historie gjennom 1500 år. 1991