Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1823-24:
To overvintringsekspedisjoner fra Hammerfest til Svalbard og Bjørnøya.

To ekspedisjoner utsendt av handelsmenn Sigfried Akermand og Aage Aagaard av Hammerfest. En avløste overvintrerne i Krossfjorden, dårlig fangstforhold der gjorde at de forsøkte seg i Isfjorden. Leveforholdene der var så dårlig at tre døde, så de returnerte til Krossfjorden. Den andre ekspedisjonen var den første norske overvintringsekspedisjon på Bjørnøya. Ni mann tok 680 store og 70 små hvalross. "Hammerfesthytta" satt opp i Nordhamna, er nå Svalbard eldste bevarte bygning.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
Arctic Encyclopedia