Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Arktis

1925

N24/ N25

Hjalmar Riiser-Larsen var nestkommanderende. Han ble tilknyttet ekspedisjonen i oktober 1924. Han kontrollerte bygningen av to Dornier Wal flyvebåter som ble fraktet med "Hobby" i seks store kasser. Kaptein Astrup Holm og islos Johansen.

Ekspedisjonen startet fra Kings Bay 21.mai (Kristi Himmelfartsdag), de hadde 3000 liter bensin ombord, nok til Polen og tilbake.

N 24 ble ført av Dietrichson, med Ellesworth som navigatør og Omdal som mekaniker. N 25 ble ført av Riiser-Larsen, med Amundsen som navigatør og tyskeren Feucht som mekaniker.

Motorstopp tvang N 25 ned på vannet på 87° 43' N (ca 1000 km fra Svalbard). N 24 måtte også lande, bemanningen slet seg til N 24. Motoren på N 24 var gått varm og var ubrukelig, mens N 25 hadde en lekkasje i forgasser-røret som lot seg reparere.

Alternativet til å fly var å gå 700 km til Grønland, men de hadde bare mat for 14 dager.

Flyet måtte gå opp fra isen istedenfor vann som den var konstruert for.

Etter 8 døgns nedtråkking (Amundsen 24) av snø for preparering av rullebane lettet Riiser-Larsen med alle seks i N 25 15.juni. Landet på vestsiden av Nordkapp etter 8 timers flyvning. Ble bragt til Kings Bay av en selfanger.

N 25 i isen


Roald Amundsen


Riiser-Larsen og Amundsen ved flybåtLitteratur:
Riiser-Larsens biografi sendt Adolf Hoel 25.11.1933 (NP's arkiv)
Amundsen, Roald; Mitt liv som polarforsker