Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1967:
15.desember. «Stortingsproposisjon nr. 51(1967/68) Norsk virksomhet på Svalbard i fremtiden». Det vedtas å bevilge 32 millioner kroner til Gruve 6. Til sammen ble det bevilget drøyt 40 millioner kroner i jakten på kull. Åpningen skjedde i en periode hvor driften stadig ble rasjonalisert og mer industriell. Det stilte helt andre krav til geologien enn mer manuell drift.

Kilde:

Viktige årstall i Store Norskes historie (www.snsk.no).

Arne O. Holm:Et ganske ualminnelig gruveselskap, Longyearbyen 100 år - Et Jubileumsmagasin.