Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1614:
Et annet Noordsche Compagnie skip «'t Cleyn Swaentgen» av Delfshaven, kaptein Jan Jansz Kerckhoff, ankom øya kort tid etter May og Gouwenaer og tok seg til land for å undersøke øya nærmere. På Blaeus kart fra 1623 er øya kalt Jan Mayen Eylant (Nederland)

Andre gamle navn på øya var: Young's Foreland, Mauritius, Pica, den Hoogen berg, Groenland, Lounges Forland og het eylant in questie (angjeldende øy). På denne tiden med konkurrerende hvalfangstselskaper var det om å gjøre å hemmeligholde nye fangstfelter. Det er nok derfor dokumentasjonen omkring oppdagelsen av Jan Mayen er noe forvirrende.

Kilde:
Barr, Susan: Jan Mayen - Norges utpost i vest. Øyas historie gjennom 1500 år. 1991.