Banner forside, Norsk Polarhistorie

Om polarhistorie.no

Faste spalter

«Min polarhelt» og «Baltos bilde» er faste spalter hvor det presenteres polarhelter og bildeskatter.

Topic_Forsideingressbilde_Georg-Bjornnes_1921-22.Jpg

Smakebit fra arkivet:

Georg Bjørnnes dagbok fra overvintringen i Widebay 1921-22

Avskrift av dagbok for Georg Bjørnnes fra overvintringen i Widebay 1921-22. Bjørnnes har skrevet to seksjoner på samisk slik at to av de andre fangstmennene ikke skal se hva han har skrevet om dem. Vedlagt finnes også en oversettelse av de samiske tekstene.

Les mer