Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Peter I Øy, Ekspedisjoner i Arktis, 1700-1800