Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Arktis, Norge og Polarårene, 1800-1900

1882-83

Det første internasjonale polarår (IPY). 12 nasjoner deltok. Norske bidrag i Nord Norge - Bossekop v/ jordmagnetiker Aksel Steen og Kautokeino v/ Sophus Tromholt.