Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Antarktis, Ekspedisjoner i Antarktis, 1600-1700