Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Arktis, Ekspedisjoner i Arktis, 1600-1700

1648

Dezhev seiler gjennom passasjen mellom Sibir og Alaska (Russland).

1619-20

Jens Munks dansk-norske ekspedisjon. Christian 4s siste forsøk på å finne en nordvestpassasje ble mislykket (Danmark-Norge).

1607-1610

Henry Hudson gjennomfører tre reiser på leting etter Nordvestpassasjen. Hudsonbukta oppdages. (Storbritannia).