Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Longyearbyen, 2000-

2006

Kong Harald åpnet Svalbard Forskningspark 26.april, som huser UNIS, Svalbard Museum og Norsk Polarinstitutt.

2002

Regjeringen bestemte at Svalbardloven skal moderniseres. Longyearbyen lokalstyre blir etablert og Svalbardrådet opphører.

2000

Svea Vest stenges.