Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Arktis, Forlis, 1900-2000

1952

Forlis i Vestisen. 5 skuter med til sammen 79 manns besetning forsvant sporløst.

1939

Tre nordnorske selfangstskuter forliste på vei til fangstfeltet ved New Foundland under en orkan i Atlanterhavet, vest for Island. En av skutene gikk under med hele besetningen på 18 menn. "Nyken", "Isfjell" og "Saltdalingen".

1935-39

7,1 % av de norske ishavsskutene forliste.

1933

Forlis i Vestisen. 7 skuter gikk ned, 13 omkom. En mann om bord i tromsøskuta «Selis» og en mann om bord i «Susan» av Hammerfest. Tromsøskuta «Håkon» forlist med 11 manns besetning? Skipper var Olaf Eriksen.

1930-34

6 % av de norske ishavsskutene forliste.

1925-29

8,9 % av de norske ishavsskutene forliste.

1924

18 skuter skrudd ned i Kvitsjøen, ingen omkommer.