Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Longyearbyen, Oppdagelser, 1600-1700