Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Virgohamna, Ekspedisjoner i Antarktis, -1600