Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Vestisen, Forlis, 1900-2000

1952

Forlis i Vestisen. 5 skuter med til sammen 79 manns besetning forsvant sporløst.

1933

Forlis i Vestisen. 7 skuter gikk ned, 13 omkom. En mann om bord i tromsøskuta «Selis» og en mann om bord i «Susan» av Hammerfest. Tromsøskuta «Håkon» forlist med 11 manns besetning? Skipper var Olaf Eriksen.

1925-29

8,9 % av de norske ishavsskutene forliste.