Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Kristian Birkeland (Personbilde)
Kristian Birkeland malt av kunstneren Asta Nørregaard rundt 1900. Bilde: Wikimedia Commons

Kristian O. B. Birkeland

1867 - 1917

Professor, fysiker, oppfinner

Også kjent som Olaf Kristian Bernhard Birkeland.

Birkeland tok naturvitenskaplig embetseksamen i 1890 og reiste etter dette til Paris, Genève, Bonn og Leipzig på forskjellige studieopphold. Ble i 1893 stipendiat, og i 1898 professor i fysikk ved Kristiania universitet.


Birkeland viste seg tidlig som en glimrende vitenskapsmann med en utmerket forståelse av realfagene. Hans arbeid om hvordan katodestråler blir sugd inn mot en magnetisk pol la grunnlaget for hans senere teser om nordlyset. Denne tesen ble grunnleggende for vår forståelse av nordlyset.

I 1898 fikk Birkeland bevilgning på 15 000 kr fra Stortinget til opprettelsen av to små observatorier i Finnmark. Grunnlaget fra denne studien var ikke geografisk stort nok, og Birkeland fulgte opp med observatorier på Island, Spitsbergen og Novaja Semlja. Fra disse stedene observerte han nordlyset og materialet senere satt sammen til en bokserie der Vol. I var på to bind på til sammen 800 sider, planene om et Vol. II ble aldri fullført.

Overvintringen i Finnmark betegnet Birkeland som som en ekspedisjon, selv om tilsvarende turer i samtiden hadde blitt kalt for vitenskapsreiser. Birkeland var en god strateg og forsto at fasinasjonen for Nansens «Fram»-ekspedisjon kunne gjøre det lettere få midler fra Stortinget. Men Birkeland var ingen Nansen. Den første overvintringen i Finnmark gikk ikke etter planen, «ekspedisjonen» ble overasket av dårlig vær og en av deltagerne, Bjørn Helland-Hansen, måtte amputere fingertuppene etter å ha mistet vottene sine når de satte opp leir. Ekspedisjonens leder ga den lokale samiske guiden skylden for den mislykkede overvintringen.

Birkeland var idérik og lanserte mange teorier. Han hadde til sammen 59 patenter under sitt navn, men de fleste av prosjektene ble det aldri noe mer av. Men en oppfinnelsen som faktisk ble realisert, var en maskin som kunne binde nitrogenet i luften. Ved hjelp av denne prosessen kunne man fremstille kunstgjødsel. Denne oppfinnelsen utviklet Birkeland sammen med Samuel Eyde, og den la grunnlaget for Norsk Hydro som kunstgjødselprodusent.

Birkeland ble hele syv ganger nominert for Nobelprisen, både i fysikk og kjemi. Tre av gangene ble han nominert sammen med Samuel Eyde.

Birkeland utviklet etter hvert psykiske problemer, og han følte seg forfulgt og overvåket. 15. juni 1917 ble han funnet død på sitt hotellrom i Tokyo. Dødsårsaken var en overdose medisiner.

Kristian Birkeland er mannen som portretteres på 200-kronerseddelen fra 1994.

Kilder:
Drivenes, Einar-Arne og Jølle, Harald Dag: Norsk Polarhistorie bd II, Vitenskapene. Gyldendal Norsk Forlag, 2004. Oslo

Egeland, Alv: Kristian Birkeland, Mennesket og forskeren. Norges banks seddeltrykkeri, 1994. Oslo

Norsk Polarinstitutts biografiarkiv

Kristian Birkeland – utdypning (Norsk biografisk leksikon). I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/.nbl_biografi/Kristian_Birkeland/utdypning