Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Wanny Wolstad (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Wanny Woldstad

1895 - 1959

Første kvinnelige fangstmann på Svalbard

Ivanna Margrethe Ingvardsen.

 

Artikkelen er under utarbeidelse. 

Wanny Woldstad

"Hun er en merkverdighet på et felt som har vært mannens enemerker siden steinaldertid."
Helge Ingstad i forordet til Wanny Woldstads bok.

"Noen få kvinner dreiv aktiv fangstvirksomhet på linje med mannen. Wanny Woldstad var et slikt unntak."
Ottar nr 173

"I løpet av en vinter bakte hun 900 brød foruten kaker. Hun hadde ansvaret for klesvask og husvask, bøting og lapping. I tillegg var hun aktivt med på fangstarbeidet."
Marit Anne Hauan i Svalbardboka 1989.

"Det er ett kvinnfolk som skiller seg ut, nemlig Wanny Woldstad. Som likeverdig fangstpartner har hun mer enn noen annen kvinne satt spor etter seg på Svalbard."
Fra Polarmuseets utstilling om Wanny Woldstad.