Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Oscar Wisting (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Oscar Wisting

1871 - 1936

Norsk polarfarer, deltok i Roald Amundsens sydpolekspedisjon i 1910-12, førstestyrmann på ”Maud” 1918-21, fører av ”Maud” 1922-25, deltok i 1926 i luftskipet ”Norge”s flukt over Nordpolen, og i 1928 i letingen etter Roald Amundsen og flyet ”Latham”.

Oscar Adolf Wisting ble født 06.06.1871 i Larvik. Wisting gikk til sjøs i 16-årsalderen, og ble i 1892 ansatt som konstabel i marinen. Han avanserte, og i 1926 ble han utnvent kaptein.

1903-06 deltok han i hvalfangst ved Island.

Sydpolsekspedisjonen
I 1910 ble Oscar deltaker i den Amundsens Sydpolekspedisjon. I sin bok Nordøstpassasjen sier Amundsen om Wisting "en troere og dyktigere ledsager kunde jeg ikke få". Wisting var deltaker i Amundsens senere polarferder også, unntatt flygingen til 87°43' i 1925.

Maudekspedisjonen
Oscar Wisting var med som førstestyrmann, og under Mauds 3-årige drift i isen 1922-25, var Wisting den praktiske lederen av ferden. Roald Amundsen var som kjent ikke med på ferden etter 1922. Det ble gjort betydelige vitenskapelige arbeider i samarbeid med vitenskepelige leder H.U. Sverdrup.

Luftskipet "Norge" over polen
Oscar var også med som høyderorsmann på ferden med luftskipet Norge.

I 1928 var han med i leteekspedisjon etter Roald Amundsen i Nordishavet.

I sine siste år arbeidet Oscar for bevarelsen av polarskipet Fram, og hadde den gleden å se det bevart for etterslekten. Han døde natten mellom 3. og 4. desember ombord på Fram, noen få dager før 25-årsdagen for sørpolmarkeringen. Wisting skulle holde tale på minnemøtet, og hadde skrevet talen. Manuskriptet ble lest opp av kaptein Hjalmar Riiser-Larsen.

Utmerkelser:
Æresmedlem av Det Norske Geografiske Selskab
Kommandør med stjerne av St. Olav
Sydpolsmedaljen
Flere utenlandske ordener og medaljer

Litterære verker:
16 år med Roald Amundsen : fra pol til pol (1930)

Litteratur:
Norsk Geografisk tidsskrift 1936-37 (K.S. Klingenberg)

Hva er det med polartraktene som tiltrekker? (fra Polarårboken 1933)

"Det egenartede og uberørte ved polarnaturen, mangelen på mennesker og som følge derav et intenst samsmpill med naturen, en rekke vitenskeapelig eproblemer som knytter sig til polartraktene eller som best løses der..."
Adolf Hoel


"Norges navn og flagg"
Hjalmar Riiser-Larsen
"...det å utføre noe som aldri før er gjort, det å prøve sine krefter mot naturens største krefter og overvinne dem, det å vise at en selv er overlegen ytre omstendigheter, så som mørke, kulde, storm, frykt, det å leve et fritt liv hvor alle mann er like i kraft av sin egen dyktighet og ikke i kraft av fødsel, eksamen og kunstige fordeler..."
Helmer Hanssen
"Den store fred og stillhet- det frie liv. det går ikke en dag uten at en lengter tilbake til livet deroppe."
Oscar Wisting


"Mangelen på kemnere og regningsbud"
Odd Arnesen