Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Jørgen Stubberud

1883 - 1980

Deltaker på Amundsens Sydpolsekspedisjon 1910–12.

Jørgen Stubberud ble født 17. eller 19. april på Bekkensten ved Bundefjorden i 1883. Han arbeidet på farens eiendom Stubberud og drev etterhvert som tømmerhugger, gartner og gårdsbetyrer i Oppegård.

Stubberud ble engasjert med oppussingen av Amundsens Uranienborg på Svartskog i 1908, og i 1909 bygget han det lille overvintringshuset, som han senere satte opp igjen på Rossbarrieren, kjent som «Framheim».

Jørgen Stubberud deltok på Sydpolsekspedisjonen i 1910–12, men ble ikke med til selve polpunktet. Han foretok en sledeekspedisjon til Håkon Edvard den 7.s land med Prestrud og Johansen. Sledeturen varte i to måneder og var lang og strabasiøs, men utbyttelsesrik.

Han deltok også i byggingen av «Maud» i Asker. Deretter drev han med sagbruk og jobbet i Tollvesenet i 23 år til han nådde aldersgrensen for pensjon for offentlige tjenestemenn i 1953, da fortsatte han åtte år som vaktmann på Fred Olsen-båtene.

Utmerkelser:
1973 æresmedlem av Norsk Polarklubb

Kilde:
Polarboken 1979–80. Minneord