Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Petter Sørlle

1884 - 1933

Hvalskytter og fangstbestyrer fra Sandefjord, patent på opphalingsslippen.

I 1922 fikk Petter Sørrle et meget omstridt patent på akterslippen for opphaling av hval til flytende kokeriers flenseplan. Han ble tilkjent enerett ved høyesterettsdom 1936. Slippen var den viktigste forutsetningen for den veldige ekspansjonen av pelagisk hvalfangst etter 1927, som da ble uavhengig av britiske konsesjoner, lisenser og eksportavgift.

Litteratur:
Store Norske Leksikon

Opphalingslippen

Hvalskytter Petter Sorlle konstruerte opphalingsslippen i skipets akterende og tok patent på dette i 1922. Dette gjorde det mulig å trekke hvalskottene dirkete fra sjøen og inn på dekket for videre bearbeidelse.Slippen var den viktigste forutsetningen for den veldige ekspansjonen av pelagisk hvalfangst etter 1927, som da ble uavhengig av britiske konsesjoner, lisenser og eksportavgift.Først brukt i Antarktis på "Lancing" 1925-26. Systemet økte fangstresultater til det magedobbelte.