Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Scott Hansen
 "Han er som alltid en prektig, ufortrøden kar"
Fritjof Nansen om Scott-Hansen


Hva er det med polartraktene som tiltrekker?
"Den poesi som hviler over ubeferdede egner, naturens egenartede skjønnhet under vekslende forhold, den store høitidsfulle stillhet, dyrelivet, den ubegrensede frihet fra alle bånd og forbud, og sist, men ikke minst dette, at disse trakter byr på opgaver for villende menn som setter handling og fremdrift høier enn kakkelovnskrokens sikre, men daue lunhet."

Sigurd Scott-Hansen, Polarårboken 1933.

Sigurd Scott-Hansen

1868 - 1937

Norsk sjøoffiser og polarfarer. Deltok på Nansens Framferd 1893-96 over Polahavet som leder av de meteorologiske, astronomiske og magnetiske observasjoner.

Sigurd Scott-Hansen ble født 24.07.1868 i Leith, hvor hans var var sjømannsprest. Han gikk sjøkrigsskolen og ble offiser i 1889, premierløitnant i 1892, kaptein i 1898 og kommandørkaptein i 1910.

1. Fram-ferd
Premierløitnanten Scott-Hansen var leder av de meteorologiske, astronomiske og magnetiske observasjoner under Framekspedisjonen, og var også ekspedisjonens yngste medlem. Han var navigatør, og etter Nansens avreise fra "Fram" på sledeturen 14.mars 1895 til hjemkomsten var han nestkommanderende, med Otto Sverdrup som sjef.

I forordet til de vitenskapelige resultater uttaler Nansen:

" Alle disse observasjoner blev utført Av Scott-Hansen med beundringsverdig dyktighet og energi, og ofte under ualminnelig vanskelige forhold, særlig i den lange, kalde polarnatt. Det materiale han har bragt hjem er så omfattende og nøiaktig i enhver henseende at det har tiltrukket seg almindelig beundring fra de spesialister som nu bearbeider det. Jeg tror meget få av dem som igjennem bindende hvor disse observasjoner legges frem, vil kunne forstå hvor megen energi og utholdenhet hver eneste side i virkeligheten reprensenterer."

I senere tid ble bevaringen av Fram var en av Scott-Hansens hjertesaker.

Litteratur:
Norsk geografisk Tidsskirft 1936-37 (Minneord av Gunnar Isachsen)