Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Robert Scott (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Robert Falcon Scott

1868 - 1912

Britisk marineoffiser og polarforsker, deltok på Discovery-ekspedisjonen 1901-04 og Sydpolsekspedisjonen 1911.

Discovery-ekspedisjonen til Antarktis 1901-04
Robert Falcon Scott ledet den britiske Discovery-ekspedisjonen til Antarktis i 1901-04. Hovedkvarteret for ekspedisjonen ble opprettet på Ross Island i McMurdo Sound, og store områder ble undersøkt. Men et forsøk på å nå Sydpolen måtte oppgis på 82° 17ʹ s.br.

Kappløpet med Amundsen til Sydpolen 1910-1912
I 1910 reiste Scott tilbake til Antarktis som leder av Terra Nova-ekspedisjonen, hvor det viktigste målet var å nå frem til Sydpolen. Hovedkvarteret på Kapp Evans ble forlatt i november 1911, og de nådde Sydpolen 17. januar 1912, bare for å finne at Roald Amundsen hadde vært der vel en måned tidligere. Hard kulde, uvær, knappe rasjoner og sykdom knuste ekspedisjonen på tilbaketuren. En unnsetningsekspedisjon fant følget i november 1912, kun 18 km fra ett-tonns depotet. Nordmannen Tryggve Gran var med som ski-og snøekspert. 

Utdrag av Scotts dagbok fra ferden ble utgitt 1913. Scott ble umiddelbart en nasjonalhelt i den engelsktalende verden, først langt senere er hans organisasjonsmessige feilgrep blitt kritisert. Kona Kathleen sensurerte dagboken, slik at informasjon om skjørbuk blant deltakerne ikke kom fra og ødela Scotts minne. De vitenskapelige resultatene av Terra Nova-ekspedisjonen var betydelige.

Litteratur:
Store Norske Leksikon
Gran, Trygve; "Med Scott-Sydpolsfarerern" i virkelighetens belysning (NP's arkiv)
Div. avisutklipp i Norsk Polarinstitutts arkiv