Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Georg Ossian Sars

1837 - 1927

Zoolog, deltok i den norske Nordhavsekspedisjonen i 1876-1878.

Georg Ossian Sars ble født i Flora i 1873. Han studerte først medisin, men gikk etter hvert over til zoologi. 

Først var Georg opptatt av ferskvannskrepsdyr, men han gikk over til undersøkelser knyttet til fiskerinæringen, og han banet vei for kunstig klekking av saltvannsfisk. 

I 1870 ble Sars knyttet til Universitetet i Oslo, hvor han jobbet som professor i perioden 1874-1918.

Sammen med professor Henrik Mohn foreslo Georg en ekspedisjon for å studere naturforholdene i Norskehavet, da han var klar over at fiskeriene og vår marine dyreverden bare kan forstås som et ledd i Norskehavets forhold. Under hele den norske Nordhavsekspedisjon 1876-78 var han med i arbeidet om bord, og  han var senere medlem av den komité som stod for utgivelsen av resultatene.

Hans litterære hovedverk er An Account of the Crustacea of Norway, et internasjonalt standardverk. Flere vitenskapelige avhandlinger og fiskeribiologiske arbeider.

Kilder:
Store Norske leksikon