Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Søren Richter (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt
"La gå at Søren var dobbelt så sterk som noen av oss, men han var så grublende livsfjern tillike at at det måtte være mord å slippe han aleine laus i villmarka..."

John Giæver i "Hardbalne polarkarer"

Søren Richter

1903 - 1970

Arkeolog. I 1929 dro han til det øde Nordøst-Grønland for å drive arkeologiske utgravninger, og ble senere den første bibliotekaren ved Norsk Polarinstitutt.

Søren Richter ble født i Lier i 1903, men vokste opp i Narvik.  Han fullførte gymnaset i Tromsø og studerte videre geografi, historie og arkeologi i Oslo. 

I 1929 var han med på Hallvard Devolds ekspedisjon til Øst-Grønland. Richter drev fangst om vinteren og gravde og studerte om sommeren.

Søren Richter deltok på to sommerekspedisjoner i regi av NSIU til Nordøst-Grønland i 1932 og 1933. I 1934 tok han magistergraden i arkeologi.

Han overvintret for Arktisk Næringsdrift på Grønland i 1935-36, 1937-38 og 1939-1940, og tilbragte fem krigsår på Jan Mayen.

I 1946 begynte Richter, som hadde stor kunnskap om polarhistorie, som bibliotekar ved NSIU - i 1948 omdannet til Norsk Polarinstitutt.


Litterære verker:
Store Norske ekspedisjoner, 1954, Oslo Dreyer
Diverse særtrykk i årboker, rapportserier og småskrift

Litteratur:
Hardbalne polarkarer (John Giæver)
Polarårboken 1971-72 (Minneord av Vidar Hisdal)