Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Ravna (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutts bildearkiv

Ole N. Ravna

1841 - 1906

Oppdager og reingjeter, deltaker på Nansens ekspedisjon til Grønland i 1888.

Ole Nilsen Ravna (samisk: Bikkan Ovlla) ble født i Karasjok i 1841. Han var fjellsame og hadde egen reinflokk. Han var 46 år gammel da han ble med Fridtjof Nansen på ski over Grønland. Nansen ville ha med seg to fjellsamer som var gode skiløpere og fjellvante. Ole Ravna og Samuel Balto ble engasjert for ferden.

På ski over Grønland 1888
Turen til Grønland gikk via Edinburgh i Skottland og så videre til Dyrafjordr på Island hvor alle ekspedisjonsdeltakerne besteg fjelltoppen Glàmujøkel. Så fortsatte de mot Grønland. I 1888 var det mye is langs østkysten av Grønland og skipet ”Jason” forlot ekspedisjonsdeltakerne i drivisen med ustyr og to lettbåter til å ta seg i land med. Det tok nesten to uker før de kom seg i land, to uker som var temmelig tøffe for Ravna og Balto som var lite sjøvante. Etter ilandstigning ble det en stri tur opp bratte isbreer, og de måtte forsere farlige bresprekker, men endelig oppe på innlandsisen fant Ravna og Balto seg bedre til rette. De krysset innlandsisen, og da det på slutten av ferden begynte å røyne på kreftene tok Ravna ekstra bør på sine skuldre. Ekspedisjonen tilbakela 670 km. De nådde Godthåb på vestkysten, men siste båt var gått for vinteren, så de måtte overvintre der. Da de året etter vendte tilbake til Kristiania ble de tatt i mot av et stort folkehav som møtte fram på kaia. Da Nansen spurte om det ikke er et herlig syn, svarte Ravna: ”Ja, hadde det bare vært rein”

Til Grønland i 1905 med Knud Rasmussen
I 1905 dro Ole Ravna på nytt til Grønland. Denne gangen med Isak Klemmetsen fra Karasjok og polarforskeren Knud Rasmussen fra Danmark. På oppdrag fra den kongelige grønlandske handel i København skulle de vurdere muligheten for tamreinhold i Godthåb-traktene. På reisen fra Finnmark til København stoppet Ravna og Klemmetsen i Oslo hvor de ble møtt av Fridtjof Nansen før de fortsatte ferden videre.

Utnevnelser
Ole Nilsen Ravna mottok etter kryssinga av Grønlandsisen en sølvmedalje fra Kong Oscar II av Sverige/Norge

Minnesten
Ole Ravna døde 11.august 1906, og ble begravd på Lakselv kirkegård i Porsanger. I 1909 ble det på initiativ fra den norske geografiske selskap reist en minnesten på Ole Ravnas grav med innskriften: ”Her hviler Ravna som fulgte Nansen over Grønlands innlandsis”.

Minnebauta
For tiden jobber Karasjok kommune med å få reist en minnebauta over Samuel Balto og Ole Nilsen Ravna sentralt i Kárášjohka/Karasjok tettsted.

Anbefalt litteratur:
Men Nansen over Grønlandsisen i 1888; Min reise fra Sameland til Grønland, Samuel Balto
På ski over Grønland, Fridtjof Nansen
Samer i Polarforskningen, Kristian Nissen, i Sameliv 1961-63
Samer med på polar-ekspedisjoner, Ørnulv Vorren, i Ottar 88/1976
Med samer på ski over Grønland, Ørnulv Vorren, i Ottar 88/1976
Aftenposten 10.01.1922: Lappen Balto – Nansens ene ledsager på Grønlandsturen 1888-1889