Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Fredrik Ramm

1892 - 1943

Journalist, redaktør. Deltok i Roald Amundsens flygning over Nordpolen med luftskipet Norge 1926

Fredrik Ramm ble født i Oslo i 1892. Han deltok i Roald Amundsens flygning over Nordpolen med luftskipet Norge i 1926, som representant for avisen "Tidens Tegn".

Fra 1928-33 var Ramm nyhetsredaktør i Morgenbladet. Han tok aktivt del i den religiøse Oxfordbevegelsen i Norge. I september 1941 ble han, sammen med redaktør Olaf Gjerløw, dømt til livsvarig tukthus (senere forandret til ti år) for en artikkel i Morgenbladet, og sendt til Tyskland. Der ble han syk, fikk permisjon for å reise hjem, men døde på hjemreisen. Utga bl.a. flere bøker med religiøst innhold.

Litteratur:
Store Norske Leksikon
Tromsø, Unik gave til Polarmuseet, 28.06.1995