Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Fredrik Ramm

1892 - 1943

Journalist, redaktør. Deltok i Roald Amundsens flygning over Nordpolen med luftskipet Norge 1926

Fredrik Ramm ble født i Oslo i 1892. Han deltok i Roald Amundsens flygning over Nordpolen med luftskipet Norge i 1926, som representant for avisen "Tidens Tegn".

Fra 1928-33 var Ramm nyhetsredaktør i Morgenbladet. Han tok aktivt del i den religiøse Oxfordbevegelsen i Norge. I september 1941 ble han, sammen med redaktør Olaf Gjerløw, dømt til livsvarig tukthus (senere forandret til ti år) for en artikkel i Morgenbladet, og sendt til Tyskland. Der ble han syk, fikk permisjon for å reise hjem, men døde på hjemreisen. Utga bl.a. flere bøker med religiøst innhold.

Litteratur:
Store Norske Leksikon
Tromsø, Unik gave til Polarmuseet, 28.06.1995