Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Kristian Prestrud

1881 - 1927

Marineoffiser og polarforsker. Deltok på Amundsens sydpolekspedisjon 1910-12, var ikke med på polgruppen, men ledet en ekspedisjon som utforsket Edvard VII Land i 1911.

Løytnant Kristian Prestrud ble først valgt ut av Roald Amundsen til å være med i gruppa som skulle nå Sørpolen, men etter at de hadde startet, fikk de store problemer på grunn av ektrem kulde. De returnerte til Framheim, og Amundsen bestemte da at han ville redusere antallet i gruppen, så Prestrud ble ikke med. I stedet ble han satt til å lede en ekspedisjon som skulle utforske det til da ukjente Edward VII Land nord og øst for Framheim.

Sammen med Hjalmar Johansen og Jørgen Stubberud kartla de et stort ommråde nord og øst for Framheim. De bidro med verdifull informasjon til den vitenskapelige delen av Amundsens ekspedisjon.

Litterære verker:
”Ekspedisjonen til Kong Edward VIIs Land” skrevet av Prestrud er inkludert som et eget kapittel i Amundsens redegjørelse av ekspedisjonen.

Kilder:
Store Norske Leksikon