Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Johan P.K. Olsen (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt
Opptakt til Grønlandsaken
12. juli 1923 hadde danskene laget en lov som forbød fangstmenn å nærme seg Grønlands kyst. "Veslekari" gikk inn til Sukkertoppen for å gi grønlenderne hvalkjøtt. Fikk advarsel om ikke å gjøre det igjen. To uker senere kom fire grønlendere ut til skipet som da lå litt lengre opplangs kysten. De hadde et brev og ba Olsen om å komme med kjøtt til dem, direktøren for Grønlands Styrelse hadde besøkt kolonien og sagt det var greit. Olsen ble arrestert fordi han hjalp sultne eskimoer. Det kom ikke til konfiskering av skip eller last, slik loven hjemlet.

Johan P.K. Olsen

1879 - 1958

Ishavsskipper ("Veslekari") fra Ålesund, oppdaget torskebankene vest for Grønland. Ledet flere vitenskapelige - og unnsetningsekspedisjoner til Svalbard og Grønland.

Johan Peter Kornelius Olsen ble født 09.04.1879, i Ålesund. Han dro til sjøs som kokk ombord "Blooming Lilly" da han var i 14-årsalderen, og etter denne turen drev han med sildefiske en stund. I 1898 dro han til Island for å lære islenderene å fiske torsk.

Johan Olsen hadde sin første tur på ishavet i 1899 med "Trio" på selfangst, under skipper Severin Brandal. Etter denne turen dro han i utenriksfart,. Fra 1902 var Olsen selv fører av ishavsskuter med "Sleipner" som den første. Da var han 23 år gammel. Olsen var den første som brukte motor på Ishavet i 1905 i "Sleipner".

Ledet vitenskapelige - og unnsetningekspedisjoner til Svalbard og Grønland.
Olsen var med på unnsetningekspedisjon i ulykkesåret 1917 i Vesterisen med "Flemsøy", hvor han mistet broren Knut som førte "Hercules I". Ekspedisjonen fant bare en fangstbåt til, "Aslak".

I 1928 var han med på letingen etter Roald Amundsen med "Veslekari".

Olsen var kaptein på miss Boyds ekspedisjoner på 1930-tallet med "Veslekari".

Under en unnsetningsekspedisjon i 1936 på Jan Mayen hentet han personalet ut fra værvarslingsstasjonen da de fryktet jordskjelv.

Torskefisket på Vest-Grønland
Det var Johan Olsens store fortjeneste at fiskeriene kom i gang i Davisstredet. I 1911 og 1912 oppdaget han de store forekomstene av kveite og torsk i Davisstredet vest for Grønland med "Hisø". I 1925 gikk han med "Polarbjørn" for å forsøke torskefiske der.

Olsen jobbet som hvalskytter og fører av hvalbåten "Mossamedes" Portugisisk Angola i Afrika 1927, og som hvalskytter og fører av hvalbåten "Sibaldi" ved Bouvetøya i Antarktis 1929.
Olsen var også bestyrer på det flytende kokeri "Pioner" Svalbard og Bjørnøya 1930.

Utmerkelser:
1937 - Ridder av St. Olav 1.klasse for "fortjenstfullt virke for fangst og fiske i arktiske strøk"
1929 - Selskabet for de norske Fiskerier Fremmes sølvmedalje med diplom

Litteratur:
John Giæver, Hardbalne polarkarer, 1957
Namdalens Folkeblad, 24.01.1941
Johan Hagerup, 70 år, Tromsø 08.04.1949
Ishavsskipperen som fikk St.. Olav, Allers nr 24, 1958
Brev fra Elling Aarseth til Adolf Hoel 1937 (Norsk Polarinstitutts arkiv)
J.O. egne opptegnelse (Norsk Polarinstitutts arkiv)