Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Håkon Mosby

1903 - 1989

Oseanograf, med som forsker på Norvegia I ekspedisjonen.

Håkon Mosby ble utdannet cand.real. i 1940 og dr.philos i 1944. Som student i Oslo ble han assistent hos professor Fridtjof Nansen ved Oseanografisk institutt, og Mosby deltok da mye på tokt med forskningsfartøyet "Armauer Hansen". I 1927, før avlagt embetseksamen, ble han tilsatt som amanuensis ved Geofysisk institutt, avd. for teoretisk meteorologi, ved Bergen Museum.

I 1927-28 var Mosby med på L. Christensens første "Norvegia"-ekspedisjon til Sydishavet, og fra denne skrev han sin doktoravhandling "The Waters of the Antarctic Ocean". Senere var Håkon Mosby leder på en rekke ekspedisjoner til våre nordlige havområder.

I 1939 ble han amanuensis ved Geofysisk institutt avd. A (hydrografi) og i 1947 etterfulgte han Bjørn Helland-Hansen som professor ved Bergen Museum. Håkon Mosby har vært sentral i oppbygging og organisering av oseanografisk forskning både nasjonalt og internasjonalt. I to perioder var han styrer av Geofysisk institutt, og i 1966-71 var han rektor ved Universitetet i Bergen.