Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Håkon Mosby

1903 - 1989

Oseanograf, med som forsker på Norvegia I ekspedisjonen.

Håkon Mosby ble utdannet cand.real. i 1940 og dr.philos i 1944. Som student i Oslo ble han assistent hos professor Fridtjof Nansen ved Oseanografisk institutt, og Mosby deltok da mye på tokt med forskningsfartøyet "Armauer Hansen". I 1927, før avlagt embetseksamen, ble han tilsatt som amanuensis ved Geofysisk institutt, avd. for teoretisk meteorologi, ved Bergen Museum.

I 1927-28 var Mosby med på L. Christensens første "Norvegia"-ekspedisjon til Sydishavet, og fra denne skrev han sin doktoravhandling "The Waters of the Antarctic Ocean". Senere var Håkon Mosby leder på en rekke ekspedisjoner til våre nordlige havområder.

I 1939 ble han amanuensis ved Geofysisk institutt avd. A (hydrografi) og i 1947 etterfulgte han Bjørn Helland-Hansen som professor ved Bergen Museum. Håkon Mosby har vært sentral i oppbygging og organisering av oseanografisk forskning både nasjonalt og internasjonalt. I to perioder var han styrer av Geofysisk institutt, og i 1966-71 var han rektor ved Universitetet i Bergen.