Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Henry Larsen

1899 - 1963

Den første som seilte Nordvestpassasjen begge veier, ridende politi i Canada, offiser commanding

Henry Asbjørn Larsen ble født på Herføl i Fredrikstad i 1899. Faren forsvant ut av bildet tidlig, så moren Lava ba broren sin om hjelp til oppfostring av sønnen. Henry vokste opp hos tante og onkel og en tallrik søskenflokk. Han stakk tidlig til sjøs, bare 15 år gammel, og avsluttet Sjømannsskolen i Christiania 1920. Henry traff Roald Amundsen på foredragsdrunde i Seattle i 1921 og ville deretter til polarområdene. Christian Klingenbergs søkte etter navigatør til skipet sitt og i 1924 seilte Larsen gjennom Beringstredet.

Ridende politi i Canada
Larsen i tjeneste hos The Royal Canadian Mounted Police. Kanadisk statsborger i 1928
I biografien sin beskriver hand et som "det store vendepunktet i livet"

Canadas berømte ridende politi ble opprettet i 1873 og sorterer under forsvarsdepartementet. Det skal opprettholde suverenitet i de nordlige områdene, har administrative verv og skal ordne pp i alle skag konflikter i de veldige spredte ødemarkene

Seilte i 30 år St. Roch
sjef for det berømte korpsets arktiske avdeling fra 1948 til 1961.

Nordvestpassasjen begge veier
1940-42 og 1944 seilte Nordevestpassasjen begge veier i oppdrag. 28 mnd. 1940 og 1941 var vanskelige isår.

tilnavnet "med det store skipet" fikk han av eskimoene, brukte det også som tittel i biografien sin.

Oppkallinger
Larsen cape og Larsen Sound avmerket på kartet.
The canadian Coastguard oppkalte i 1987 et skip etter Henry Larsen.

Utmerkelser:

Statue (laget av Sydney March) 1957 og museum i Vancouver, Canada
bristisk Polarmedkje fra kong Georg VI
stabsserjant

Litterære verker:
Biografi

Litteratur:
Polarårboken 1961-62 (Henry larsen's bragder i Nordvestpassasjen, Asbjørn Omberg)
Fredrikstad blad 18.11.1995 (Stor henry fra lille Herføl)
Henry med det store skipet (Henry Larsen ; i samarbeid med Edvard Omholt-Jensen og Frank Sheer) (1964, 2003, 2005)

Kjell Nordseth  - ekspert