Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Hans Koppernæs

1857 -

Ishavsreder fra Ålesund. Grunnlegger av A/S H. Koppernæs & Sønner

Hans Peter Lauritz Koppernæs ble født 25.02.1857 i Syvden.

Den 14. oktober 1884 ble A/S H. Koppernæs & Sønner grunnlagt. Fra starten med fiske og fangst var veien kort til skipshandel og eksport av selskinn og fisk. I 1925 startet selskapet produksjon av sildeolje og sildemel.

Blant handelsmennene i Ålesund var Koppernæs den som hadde flest fartøyer, ofte med skippere som partshavere. Han omsatte også ishavsprodukter og foretok foredling på eget anlegg.

Som reder sendte han den første skuta fra Sunnmøre til Ishavet. Det var "Minna" med skipper Brandal, som gikk ut i 1898 til Svalbard og Vestisen.

I 1908 utrustet han og Severin Liavåg den første overvintringsekspedisjonen til Øst-Grønland med "Floren".

I 1905 startet han med fabrikkmessig foredling av spekk (Vedde).

Litteratur:
Ishavsfart - Selfangsten fra Sunnmøre gjennom 50 år (Odd Vollan)
Sunnmmørsposten 14.10.1959