Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Johan Kjeldsen (Personbilde)
Bilde: Norsk Polarinstitutt

Johan Kjeldsen

1840 - 1909

Ishavsskipper fra Tromsø, oppdaget Kvitøya

Johan Kjeldsen ble født på Bakkejord i Tromsøysund i 1840. Han dro på sin første tur på Ishavet i 1856, og tilbrakte så noen år i utenriksfart før han kom tilbake. Da tok han styrmannseksamen. Fra 1870-tallet og utover ferdes Kjeldsen på Ishavet, og ved århundreskiftet var han en av de mest kjente norske ishavsskippere.

Ishavsskipper
Johan Kjeldsen førte i mange år selfangeren "Frithjof".

I 1872 la  han depot for "Tegethoff" på Payer og Weyprechts østerriks-ungarske polarekspedisjon med "Isbjørnen".
I 1898 førte Kjeldsen "Frithjof" under Wellmanns velkjente polarekspedisjon.
I 1899 førte han den svenske zoologen Koltoff til Østgrønland og Spitsbergen.

Islos på utenlandske ekspedisjoner
Kjeldsen var også islos på en rekke utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner til Jan Mayen, Svalbard og Novaja Zemlja.

I 1882 den østerriske meteorologiske ekspedisjon til Jan Mayen
I 1883 den svenske ekspedisjonen til Spitsbergen
I 1893 den russiske ekspedisjon til Jenisej
I 1894 yacht "Saide" med Feilden og Parker

I 1906, 1907 og 1908 var han islos på Svalbard.
I 1906 dro han som islos på "Isle de France"
I 1907 var Kjeldsen islos på "Princesse Alice", fyrsten av Monacos' ekspedisjonsskip, hvor også Isachsens ekspedisjon var med.
I 1908 var han islos med N.F.D.S. skip "Kong "Harald"

Oppdagelsen av Kvitøya
Johan Kjeldsen oppdaget Kvitøya i 1876 på 80° 10' nordlig bredde og 32° 30' østlig lengde. Øya ble kjent med Brattvåg-ekspedisjonens oppdagelse av restene av Andrees luftballongekspedisjon.

Interesse for vitenskapen
Kjeldsen samlet inn fossiler og andre saker. Han var blant de første av forskerne og praktiske ishavsskippere som ga informasjon om Spitsbergens geologiske forhold.

Redningsmann

I 1872 forsøkte han med skipet "Isbjørnen" å unnsette et skip innefrosset i Isfjorden, men måtte snu ved Bjørnøya på grunn av isforholdene.
I 1901 kom Kjeldsen til Søren Zachariassens unnsetning i Adventfjorden.
I 1905 kom han Fiala-Ziegler ekspedisjonen på Frans Josef Land til unnsetning med "Terra Nova".

Utmerkelser
I 1902 mottok Kjeldsen redningsmedaljen for å ha reddet Søren Zachariassen på Svalbard

Litteratur:
Folk, fangst og ferder (Gunnar Isachsen)
Kaptein Johan Kjeldsen og ishavsferdene hans (Ingomar Kjeldsen) (Omslagstittel: Med kaptein Johan Kjeldsen over Polhavene : biografi)
Opplevelser i Nord og Sydishavet (Paul Bjørvig)
Håløygminne 2 1947 (Kaptein Johan Kjeldsen og ishavsferdene hans, Jens Solvang)
Lofotposten 28.12.1940 (100-års minne for fødsel)
Morgenposten 17.04.1909 (minneord)
Tromsø og N31 21.04.1909 (minneord av Søren Zakariassen)