Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Underviste Karl Pettersen i geologi, underviste sittende i lenestol med sine fem studenter foran. Som lærer oppmuntret han ikke studentene til egne meninger, men ville ha sine egne definisisjoner gjengitt ordrett. Ved en anledning gjorde en student en litt avvikende definisjon, hvorpå Keilhau skal ha replisert: " Jeg skal gjøre opmærksom på at dette ikke er noget disputatorium, men et examinatorium".
Ottar nr 191, 1992, s. 10-11.

Balthazar Mathias Keilhau

1797 - 1858

Geolog, pioner på det geologiske kartleggingsområde i Norge.

Baltazar Mathias Keilhau ble født i Gjøvik (Biri) i 1797. Han var den første som tok mineralogisk eksamen ved Universitetet i Oslo 1821. I 1826 ble Keilhau lektor ved universitetet, og i 1834 ble han utnevnt til professor.

Keilhau besøkte Nord-Norge, Bjørnøya og Spitsbergen i 1827. Ekspedisjonen varte i seks uker og Keilhau utførte undersøkelser innen geologi, paleontologi og botanikk. Reisen er skildret i boken "Rejse i Øst- og Vest-Finnmarken samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen i aarene 1827 og 1828" (1831). Keilhau var tidlig ute, neste ekspedisjon var den norske nordhavsekspedisjonen i 1877-78.

Litterære verker:
Han var pioner på det geologiske kartleggingsområde i Norge, og hans hovedverk "Gaea Norvegica" (1838-45) har vært grunnlag for senere undersøkelser.
"Rejse i Øst- og Vest-Finnmarken samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen i aarene 1827 og 1828" (1831)Litteratur:
Ottar nr 191, 1992, s. 10-11.
Store Norske Leksikon